Never. Stop. Questioning.

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

Проект финансиран от ФНИ с договор КП-06-ДК2/6 30.03.2021 г.

 

Изследвания
Идеи
РЕЗУЛТАТИ
ДАННИ И АЛГОРИТМИ
ПУБЛИКАЦИИ
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Защо започна този проект?

Ефектите от разпространението на COVID-19 имат еднакво сложни медицински, социални и икономически последици, които не са ограничени за времето на активни медицински мерки за преодоляване на заболяването. Предвидените при реализацията на проекта дейности са в следните направления:
1)  Оценка и анализ на непосредствените медицински ефекти, свързани с приема, лечението и последващите грижи за пострадалите.
2)  Моделиране и прогнозиране на разпространението на пандемията и оценка на възможностите за нейното пространствено и времево ограничаване.
3)  Оценка и прогнозиране на непосредствените и средносрочните икономически ефекти от пандемията.
4)  Моделиране на краткосрочните и средносрочни ефекти от различните социални и икономически мерки, насочени към преодоляване на ефектите (последиците) от пандемията.
Необходимо е да се отчитат връзките и зависимостите между посочените направления, за да се оценят ефектите от мерките за противодействие както на разпространението на COVID-19, така и на бъдещи епидемиологични кризи.

Изследователски екип

Проектът включва изследователи от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, УХТ и МУ – Пловдив с компетенции, подкрепени и доказани с научни изследвания във водещи индексирани и реферирани издания.

Даниела Бобева

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Дафчо Табаков

д-р, МУ-Пловдив

Айгюн Ертюрк

докт., ПУ - ФИСН

Иван Иванов

проф. д.м.н., СУ - СФ

Таня Янкова

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Георги Калоферов

докт., ПУ - ФИСН

Теодора Пенева

гл. ас. д-р, БАН - ИИИ

Маргарита Русева

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Венета Марковска

доц. д-р, УХТ - СФ

Игнат Игнатов

гл. ас. д-р, ПУ - ФИСН

Станимир Кабаиванов

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Какво мислят за проекта нашите колеги?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hendrerit massa condimentum enim, nisl vitae. Ultricies aliquet proin egestas donec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hendrerit massa condimentum enim, nisl vitae. Ultricies aliquet proin egestas donec viverra turpis luctus gravida ipsum. Mattis tempus ut egestas habitant dolor massa, id enim. Vitae nec non diam posuere nullam. Neque pharetra bibendum et ornare non risus,
Jessica Alba
Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hendrerit massa condimentum enim, nisl vitae. Ultricies aliquet proin egestas donec viverra turpis luctus gravida ipsum. Mattis tempus ut egestas habitant dolor massa, id enim. Vitae nec non diam posuere nullam. Neque pharetra bibendum et ornare non risus,
Will Brand
Manager
Пускане на видеото
0 k
Обработени случаи
0
Участници в дискусии
0
Експерта
0
Приети публикации

Последни новини и резултати

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien, sit sed accumsan, viverra sociis ullamcorper aenean fermentum.

Конференция AMEFSS'21

Mеждународна конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences.

Икономически ефекти

Проучване за ефектите и очакванията породени от ограничителните мерки.

Източници на данни

Не всички източници се обновяват с едно и също темпо.

Имате ли въпроси?

Ако имате въпроси ще се радваме да Ви отговорим, както и да предоставим всички необходими материали и входни данни, използвани в изследванията.

Към началото