Year: 2020

Ефекти от противоепидемичните мерки за ограничаване на COVID-19

Проведено е проучване сред 152 студенти на ФИСН за ефектите и очакванията породени от мерките свързани с ограничаване на COVID-19 в България.

Към началото