Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Month: април 2021

Международна конференция AMEFSS’21

В рамките на международната конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences през юни 2021 г. ще бъде организирана специална секция посветена на изследвания свързани с икономическите и социални ефекти от COVID-19. Заявки за участие в конференцията могат да се подават на: AMEFSS’21

Към началото