Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Author : admin

Международна конференция AMEFFS’22

В рамките на международната конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences през юни 2022 г. (28.Юни – 2.Юли) ще бъде организирана специална секция посветена на изследвания свързани с икономическите и социални ефекти от COVID-19. Заявки за участие в конференцията могат да се подават на: AMEFSS’22.

Програма за конференцията AMEFSS’21

Известна е програмата за международната конференция AMEFSS’21 (International Conference on Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences), която може да видите на адрес http://dataconferences.org/page/program. Очакваме Ви от 28.Юни до 02.Юли в Созопол, за да споделим съвместните си изследвания и идеи!

Международна конференция AMEFSS’21

В рамките на международната конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences през юни 2021 г. ще бъде организирана специална секция посветена на изследвания свързани с икономическите и социални ефекти от COVID-19. Заявки за участие в конференцията могат да се подават на: AMEFSS’21

Ефекти от противоепидемичните мерки за ограничаване на COVID-19

Проведено е проучване сред 152 студенти на ФИСН за ефектите и очакванията породени от мерките свързани с ограничаване на COVID-19 в България.

Към началото