Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Събития

В тази категория се съдържа информация за представяне на резултатите от проекта на различни научни форуми, организирани събития и уебинари.

В тази категория се съдържа информация за представяне на резултатите от проекта на различни научни форуми, организирани събития и уебинари.

Показване на 7 резултата

Към началото