Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Never. Stop. Questioning.

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

Проект финансиран от ФНИ с договор КП-06-ДК2/6 30.03.2021 г.

 

Изследвания
Идеи
РЕЗУЛТАТИ
ДАННИ И АЛГОРИТМИ
ПУБЛИКАЦИИ
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Защо започна този проект?

Ефектите от разпространението на COVID-19 имат еднакво сложни медицински, социални и икономически последици, които не са ограничени за времето на активни медицински мерки за преодоляване на заболяването. Предвидените при реализацията на проекта дейности са в следните направления:
1)  Оценка и анализ на непосредствените медицински ефекти, свързани с приема, лечението и последващите грижи за пострадалите.
2)  Моделиране и прогнозиране на разпространението на пандемията и оценка на възможностите за нейното пространствено и времево ограничаване.
3)  Оценка и прогнозиране на непосредствените и средносрочните икономически ефекти от пандемията.
4)  Моделиране на краткосрочните и средносрочни ефекти от различните социални и икономически мерки, насочени към преодоляване на ефектите (последиците) от пандемията.
Необходимо е да се отчитат връзките и зависимостите между посочените направления, за да се оценят ефектите от мерките за противодействие както на разпространението на COVID-19, така и на бъдещи епидемиологични кризи.

Изследователски екип

Проектът включва изследователи от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, УХТ и МУ – Пловдив с компетенции, подкрепени и доказани с научни изследвания във водещи индексирани и реферирани издания.

Даниела Бобева

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Дафчо Табаков

д-р, МУ-Пловдив

Айгюн Ертюрк

докт., ПУ - ФИСН

Иван Иванов

проф. д.м.н., СУ - СФ

Таня Янкова

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Георги Калоферов

докт., ПУ - ФИСН

Теодора Пенева

гл. ас. д-р, БАН - ИИИ

Маргарита Русева

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Венета Марковска

доц. д-р, УХТ - СФ

Игнат Игнатов

гл. ас. д-р, ПУ - ФИСН

Станимир Кабаиванов

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Обработени случаи
0 k
Участници в дискусии
0
Експерта
0
Приети публикации
0

Последни новини и резултати

Конференция AMEFSS'21

Mеждународна конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences.

Икономически ефекти

Проучване за ефектите и очакванията породени от ограничителните мерки.

Източници на данни

Не всички източници се обновяват с едно и също темпо.

Имате ли въпроси?

Ако имате въпроси ще се радваме да Ви отговорим, както и да предоставим всички необходими материали и входни данни, използвани в изследванията.

Към началото