Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Ефекти от противоепидемичните мерки за ограничаване на COVID-19

Пълен текст на изследването

Проведено е проучване за ефектите и очакванията породени от мерките свързани с ограничаване на COVID-19 в България. Изследването обхваща 152 студенти от Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, работещи и живеещи основно в град Пловдив и региона. Целта на проучването е посредством икономически активните млади хора да се направи анализ за ефектите върху различните отрасли, в които те са заети.

 

Резултатите показват, че макар и навременни мерките водят до сериозни икономически последици. Възможностите за компенсиране на негативните ефекти с дистанционна работа са ограничени и приложими само към отделни професии. Участниците в проучването посочват, че проблемите могат да бъдат допълнително усилени от липсата на достатъчно спестявания и факта, че много фирми са принудени не просто да ограничат, а да прекратят дейността си. Непосредствените резултати от тези процеси са увеличаване на безработицата и свиване на месечните разходи.

Сред анкетираните е преобладаващо усещането, че ситуацията ще доведе до икономическа криза с относително по-голяма продължителност, което обуславя и високият дял на участници за които този факт се очертава като сериозен проблем в близко бъдеще.

Проучването е направено в момент при който все още не действаха механизми и мерки за подпомагане на бизнеса и работещите в засегнатите отрасли.

Ефекти от противоепидемичните мерки за ограничаване на COVID-19

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото