Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

Year: 2021

Програма за конференцията AMEFSS’21

Известна е програмата за международната конференция AMEFSS’21 (International Conference on Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences), която може да видите на адрес http://dataconferences.org/page/program. Очакваме Ви от 28.Юни до 02.Юли в Созопол, за да споделим съвместните си изследвания и идеи!

Международна конференция AMEFSS’21

В рамките на международната конференция Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences през юни 2021 г. ще бъде организирана специална секция посветена на изследвания свързани с икономическите и социални ефекти от COVID-19. Заявки за участие в конференцията могат да се подават на: AMEFSS’21

Към началото